header banner
Default

Eksperter advarer mot en ekte aktieboble etter en betydelig nedgang i de grønne aksjene


Store aktiefald har ramt grønne selskaber som Ørsted og Vestas. Men det skal ses i lyset af store stigninger, lyder det fra aktiechef.

De seneste år har man nærmest kunnet sætte lighedstegn mellem grønt og guld på aktiemarkedet.

Men sådan er det ikke i øjeblikket.

En række store, grønne selskaber har fået store aktieklø de seneste uger, og for både Ørsteds og Vestas’ aktionærer har det medført milliardstore regninger. Siden starten af året har begge grønne giganter fået skåret mere end en fjerdedel af sin værdi væk, og nedturen er ikke enestående.

Også elbilproducenten Tesla slog mandag i bak, ligesom den danske delebilstjeneste Green Mobility har måttet se sin aktiekurs rutsje nedad i 2021.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, er der tale om en global nedtur for de grønne aktier, der har været længe undervejs:

- Der er en reel aktieboble i en række grønne aktier. Ingen af de grønne aktier, jeg har kendskab til, har en fair/fornuftig prisfastsættelse set i forhold til den økonomiske udvikling de kommende år, skriver Per Hansen i en mail til TV 2.

Et bip på radaren

VIDEO: Invester i GRØN ENERGI - Denne fond har fokus på grønne og bæredygtige aktier
MyLearn Økonomi

En af dem, der er erklæret tilhænger af den grønne sektor, er Michael Friis, som er aktiechef hos HC Andersen Capital. Han erkender, at det ikke er sjovt at se de grønne aktiefald lige nu, men mener omvendt ikke, at der er tale om en boble.

- Den grønne sektor har været højt prissat, men det, der sker nu, er bip på radaren i det lange løb. Den grønne omstilling bliver den største vækstmotor i 2020’erne og 30’erne, og så skal indtjeningen nok følge efter, siger Michael Friis til TV 2.

Han peger på, at mange grønne selskaber de seneste måneder og år har set en stor stigning i deres aktieværdi, og at store udsving er et vilkår, når man taler om dyre aktier som Ørsted og Vestas.

Prisen på en Ørsted-aktie var således næsten seksdoblet fra 2016 til starten af 2021, uden at der var sket større fremskridt i virksomhedens indtjening. For Vestas-aktien skete en tredobling i prisen fra umiddelbart efter det store fald i foråret og frem til januar 2021.

- Den grønne omstilling sker ikke i morgen, den sker i fremtiden. Så hvis nogen havde håbet på, at det kunne aflæses i bundlinjen hos de her selskaber, så er man måske blevet en lille smule skuffet, siger Michael Friis.

Rentefælden

VIDEO: Vestas Aktieanalyse - Investering i Grøn Energi // Lær om Investering i Grønne Danske Aktier
Daniels Pengetips

Både Per Hansen og Michael Friis peger på de stigende renter som en tungtvejende forklaring på den grønne sektors pludselige aktiefald.

Groft skitseret kan man sige, at lave renter er godt for aktiemarkedet, fordi det så koster mindre at sætte sine penge i en langsigtet aktieinvestering. Langsigtede investeringer som grønne virksomheder vil derfor være særligt sårbare over for rentestigninger.

- Folk har længe købt ind på en forestilling om, at renterne vil blive ved med at være lave. Når man betaler meget for noget nu, der skal tjene mange penge i fremtiden, så betyder renterne meget. Så det er ikke kun grøn energi, folk flygter fra. Det er alle højt prissatte sektorer, siger Michael Friis fra HC Andersen Capital.

Han har ikke noget bud på, hvornår faldet slutter, eller hvor meget priserne skal falde, men han afviser, at der bliver tale om et decideret krak. Om det så ender med at skære 10 procent, 15 procent eller endnu mere af aktiepriserne, vil han ikke spå om.

- Det er ikke en boble, der braser, for der er priserne slet ikke. Men jeg tror, der er en ophobet korrektion. Det ændrer bare ikke på den underliggende: At den grønne omstilling bliver drivkraften de næste mange år med EU’s Green Deal og Joe Bidens grønne planer, siger Michael Friis.

Prisen har været "helt horribel"

VIDEO: 5 Fejl Begyndere Laver Når de Køber Aktier | Investering for Begyndere
En krone ad gangen

Lidt mindre sikker er Per Hansen fra Nordnet.

Han skriver, at ”prisfastsættelsen for grønne aktier har været helt horribel”, og at ingen grønne aktier har været prissat ordentligt i forhold til det, der økonomisk kan lade sig gøre de næste år.

Han forventer derfor, at det igangværende fald for de grønne aktier vil fortsætte, og tirsdag formiddag ser det ud til at være korrekt. Ved middagstid er Vestas’ aktieværdi således 6,5 procent lavere, end den var mandag, og for Ørsted er faldet tirsdag formiddag på cirka 3,5 procent.

- En række nye investorer, som der er kommet mange af det seneste år, kender reelt ikke risikoen ved aktieinvesteringer og tænker måske, at den grønne omstilling ikke rummer risiko, skriver Per Hansen i en mail.

Hvis han har ret i det sidste, kan de grønne aktionærer få sig en brat opvågning.

Sources


Article information

Author: Michael Chandler

Last Updated: 1697809322

Views: 934

Rating: 4.6 / 5 (120 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Chandler

Birthday: 1991-07-25

Address: Unit 2929 Box 5013, DPO AP 54259

Phone: +3903667264727357

Job: Construction Manager

Hobby: Bowling, Geocaching, Cycling, Cooking, Animation, Coin Collecting, Fishing

Introduction: My name is Michael Chandler, I am a strong-willed, striking, Adventurous, apt, persistent, treasured, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.