header banner
Default

Mange mennesker, herunder Tinne, har oplevet, at boligsøgningswebsteder har snydt dem De spørger: "Jeg tænkte, hvad i alverden er det?"


Annonce

Tinne Korsgaard føler sig snydt. Hun troede hun betalte et engangsbeløb på ni kroner, men fik et abonnement på 299 kroner med i købet på en boligsøgningsportal. Foto: Privatfoto og Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Erhverv

Tinne og mange andre føler sig snydt af boligsøgningsportaler: - Jeg tænkte, hvad i alverden er det?

onsdag 6. sep. 2023 kl. 05:16

Matias Mortensen [email protected]

Mange forbrugere får skrevet sig op til uønskede abonnementer på en række udlejningsportaler ejet af samme firma. "Svindel", lyder anklagerne. Vi forsøger ikke at snyde nogen og overholder alle regler, siger direktøren, der dog nu vil overveje at ændre på sin betalingsformular.

Annonce

Erhverv

Danmark

Funktionelt

Andre læser Danmark

Forsiden - avisendanmark.dk

Annonce

Mest læste

VIDEO: Martin, Thea og Nikolai, hele klippet.
jaijai1987

Annonce

Annonce

Annonce

Sources


Article information

Author: Scott Terry

Last Updated: 1699434004

Views: 1010

Rating: 3.6 / 5 (87 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Scott Terry

Birthday: 1947-08-15

Address: 52619 Ethan Crossroad, Rachelbury, MN 51075

Phone: +3904290145355190

Job: Software Developer

Hobby: Geocaching, Sewing, Swimming, Bird Watching, Board Games, Photography, Skydiving

Introduction: My name is Scott Terry, I am a persistent, apt, Gifted, resolute, esteemed, bold, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.