header banner
Default

Burger King og Norlys samarbejder om lynladere til elbiler - recordere dk


Burger King Danmark og energi- og telekoncernen Norlys går sammen om at etablere et landsdækkende ladenetværk, der vil gøre livet lettere for danske elbilsejere. Aftalen indebærer opsætning af mindst 50 lynladere på 300 kW ved Burger Kings restauranter rundt om i landet inden udgangen af 2024.

VIDEO: Mandatory card payment on new public chargers in Norway from July 1st 2023
Bjørn Nyland

Hver lynlader er udstyret med to ladeudtag, hvilket betyder, at to elbiler kan lade op samtidigt. I alt giver dette over 100 nye lynladepunkter, som vil være en del af Norlys’ åbne ladenetværk, tilgængelige for alle elbilsejere.

Mads Brøgger, direktør for Norlys’ energiforretning, udtaler, at partnerskaber som dette er essentielle for at skabe et effektivt og sammenhængende ladenetværk, hvor kunderne kan nyde en bid mad eller en kop kaffe, mens deres bil lader op.

Cirka 25 byer med en Burger King restaurant vil drage fordel af dette samarbejde, idet hver lokation vil have minimum to lynladere. Dette opgør med rækkeviddeangst vil fremme overgangen til grøn transport.

Carsten Lambrecht, managing director hos Burger King Danmark, udtrykker også sin entusiasme for samarbejdet, idet det styrker det danske ladenetværk og bidrager positivt til de lokalområder, hvor restauranterne er placeret.

Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.

Sources


Article information

Author: Alicia Sanders

Last Updated: 1702556402

Views: 997

Rating: 3.6 / 5 (84 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alicia Sanders

Birthday: 1911-09-22

Address: 85764 Deborah View, Campostown, FL 75927

Phone: +3799574934091773

Job: Nurse

Hobby: Drone Flying, Surfing, Traveling, Swimming, Chocolate Making, Fencing, Photography

Introduction: My name is Alicia Sanders, I am a talented, persistent, Adventurous, honest, Gifted, bold, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.